Transferta në Aeroportin e St Paul. Ohër

Ju dërgojmë në hyrjen e aeroportit të St. Paul Ohër!


Duke filluar nga data:

1 Prill deri në 30 Dhjetor

Të martën, enjten dhe të shtunën.Garancia:

ALBtransfers rimburson klientët 100% me cmimin e biletës të autobusit dhe biletën e avionit nëqoftëse transporti & transferta fillon dhe nuk përfundon për arsye difekti automjeti.


Nuk mbajmë përgjegjësi:

Nëqoftëse transporti / transferta nuk realizohet për arsye natyrore të pa-menaxhueshme nga ALBtransfers.