Transferta në Aeroportin e Podgoricës

Ju dërgojmë në hyrjen e aeroportit të Podgoricës!


Duke filluar nga data:

6 Qershor deri në 20 Dhjetor

Cdo të enjte.Garancia:

ALBtransfers rimburson klientët 100% me cmimin e biletës të autobusit dhe biletën e avionit nëqoftëse transporti & transferta fillon dhe nuk përfundon për arsye difekti automjeti.


Nuk mbajmë përgjegjësi:

Nëqoftëse transporti / transferta nuk realizohet për arsye natyrore të pa-menaxhueshme nga ALBtransfers.