Transferta në Korfuz

Ju dërgojmë në hyrjen e hotelit që keni rezervuar ne Korfuz!


Duke filluar nga data:

10 Maj deri në 20 ShtatorGarancia:

ALBtransfers rimburson klientët 100% me cmimin e biletës të autobusit dhe hotelit të paguar në Korfuz nëqoftëse transporti & transferta fillon dhe nuk përfundon për arsye difekti automjeti.


Nuk mbajmë përgjegjësi:

Nëqoftëse transporti / transferta nuk realizohet për arsye natyrore të pa-menaxhueshme nga ALBtransfers.